Door de pagina's van de site te bekijken, erkent de internetgebruiker de beperkingen van verantwoordelijkheden en de gebruiksvoorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. Het Agentschap voor de ontwikkeling van toerisme in de Ariège Pyrénées kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen bij het verbinden met het internet of het bekijken van de pagina's van de site. De internetgebruiker erkent met name geïnformeerd te worden over de verschillen in interpretatie van internetpagina's door de verschillende navigatiesoftware die op de markt verkrijgbaar is.

Site-editor

Agentschap voor de ontwikkeling van toerisme in de Ariège Pyrénées
VVV
2 Bd du Sud - BP 30
09004 FOIX cedex
Telefoon. : 05 61 02 30 70
Fax: 05 61 65 17 34
E-mail: vacances@ariegepyrenees.com

Directeur publiceren

Naam / Achternaam

Adres

Realisatie van de site

IRIS Interactief
4, rue du Pensionnat Notre Dame de France - “Cité Numérique du Pensio” - 43000 LE PUY EN VELAY (hoofdkantoor)

mail: contact@iris-interactive.fr

Website gastheer

IRIS Interactief
4, rue du Pensionnat Notre Dame de France - “Cité Numérique du Pensio” - 43000 LE PUY EN VELAY (hoofdkantoor)

mail: contact@iris-interactive.fr

Copyright - Copyright © - Links

Reproductie op papier

Met uitzondering van iconografie is reproductie van de pagina's van deze site op papier toegestaan, onder de volgende voorwaarden: 

  • gratis distributie, 
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of wijziging) 
  • expliciete vermelding van de site van het bureau voor toerisme in de Pyreneeën van Ariège als bron en vermelding dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn. 

Reproductie op elektronische media

Reproductie van de gehele of een deel van deze site op een elektronische drager is toegestaan ​​onder voorbehoud van de toevoeging op duidelijke en leesbare wijze van de bron "Agence de Développement Touristique d'Ariège Pyrénées" en de vermelding "Rechten voorbehouden". De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Links maken naar de website van het Agentschap voor Toerisme van Ariège Pyrénées

De website van het Agentschap voor de ontwikkeling van toerisme in de Ariège Pyrénées geeft toestemming voor het plaatsen van een hypertekstlink die naar de inhoud verwijst, onder voorbehoud van: 

  • gebruik niet de dieptekoppelingstechniek, dat wil zeggen dat de pagina's van de site van het Agentschap voor Toerisme van Ariège Pyrénées niet mogen worden genest in de pagina's van een andere site, maar toegankelijk door een raam te openen. 
  • vermeld de bron die via een hyperlink rechtstreeks naar de beoogde inhoud verwijst. 

De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden van controversiële, pornografische of xenofobe aard of die, in grotere mate, de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen ondermijnen. 

Neem voor ander gebruik contact met ons op.

Omvang van de inhoud

Ondanks de zorg die is besteed aan het verzamelen van informatie en het tot stand brengen van de site met gebruikmaking van de meest recente technieken, kunnen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, bezuinigingen of toevoegingen die buiten onze macht liggen, op deze site blijven of worden ingevoegd. Het Agentschap voor de Ontwikkeling van Toerisme Ariège Pyrénées kan om deze reden noch uitdrukkelijk noch impliciet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige inhoud van de site; de gebruiker van de site en de informatie die erop staat, erkent dat hij deze op eigen risico en op eigen risico gebruikt en dat het Agentschap voor Toerisme van de Ariège Pyrénées bijgevolg niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade. , direct of indirect, van welke aard dan ook, resulterend uit het geheel of gedeeltelijk gebruik van informatie op de site. Evenzo kan het Agentschap voor de Ontwikkeling van Toerisme Ariège Pyrénées niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard of inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina's wordt verwezen en in het bijzonder die waartoe toegang is toegestaan ​​door het gebruik van links. hyperteksten die op de pagina's van deze site verschijnen. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang en correctie van de gegevens die op u betrekking hebben.

Toeristisch informatiesysteem

De databases zijn beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse auteursrechtregime. Elk gebruik of extractie van elementen van de site zonder toestemming van het Agentschap voor de ontwikkeling van de Ariège Pyrénées is illegaal en strafbaar met het misdrijf namaak.

Reserveringsoplossing

Het reserveringssysteem wordt verzorgd door de Alliance Réseaux-oplossing. De rol van het Agentschap voor de ontwikkeling van toerisme in de Ariège Pyrénées is niet die van een verkoopbedrijf.

Het is beperkt tot het hosten van online geplaatste advertenties (teksten, foto's, enz.) Door professionals rechtstreeks of door afdelingsreserveringscentra, evenals bestellingen van hun klanten.

Bureau voor Toerisme van de Ariège Pyrénées:

  • Komt niet tussen in transacties tussen koper en verkoper.
  • Kan niet garanderen dat zowel verkopers als kopers de deal zullen voltooien en zullen presteren.
  • Geeft geen enkele garantie met betrekking tot de online geplaatste advertenties, met name wat betreft de capaciteit van de verkopers, de nauwkeurigheid van hun advertenties, de kwaliteit van de aangeboden producten of diensten.
  • Biedt geen garantie voor kopers, in het bijzonder met betrekking tot hun vermogen om te betalen voor de goederen of diensten die ze bestellen.

Aangezien het Agentschap voor Toeristische Ontwikkeling van de Pyreneeën van de Ariège niet tussenkomt in transacties tussen kopers en verkopers, is het ontheven van alle aansprakelijkheid in geval van geschillen en voor eventuele schade, heden of toekomst.

Alle verklaringen, alle aanbiedingen van diensten of producten die via de Alliance Networks-tool op de markt worden gebracht, vallen onder de exclusieve en unieke verantwoordelijkheid van de auteur.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Lees onze Privacybeleid voor meer informatie.