Durant tot l’estiu, cada dijous al vespre, l’eufòria guanya els carrerons i places d’aquesta "ciutat de les arts". Poble de caràcter, el Carla Bayle s’ha pogut obrir al món cultural, i és així com molts artistes i artesans de tots els àmbits de la vida han optat per establir-s’hi.

Els dijous d’estiu, el poble reviu, es converteix en atmosfera, sota els colors pastel de les seves cases, sota els ulls meravellats dels curiosos i la mirada benèfica de tots els creadors que s’han establert al carrer.

Concerts gratuïts al lloc d'Europa, taules grans, animades i amables... tothom balla! És festa estiu a Carla!

Descobriu els altres moments destacats de l’estiu ...