Sabíeu que a l'Arieja hi ha actes anomenats "Manifestació Verda"? Kezako 🤔? Això és un esdeveniment esportiu, cultural o popular compromès amb un enfocament eco-responsable.

Aquesta etiqueta 100% Arieja, d'acord amb els objectius de la desenvolupament sostenible, proposa promoure esdeveniments que implementin accions reals per reduir al màxim el seu impacte en el medi ambient. A més, es tracta de fer accessibles aquests esdeveniments al màxim de gent possible.

Per a 'obtenir aquesta etiqueta, els líders del projecte han de respondre a a llista de criteris i accions temàtiques : posar en marxa una classificació diferenciada, oferir vaixella retornable reutilitzable, ús de materials biodegradables en la senyalització per exemple, o fins i tot en la promoció de circuits curts a l'Ariège.

Hi ha 4 nivells d'etiquetatge segons el grau de compromís de l'esdeveniment: verd (nivell bàsic), groc, rosa i blau 👇

Inaugurat el 2019, els objectius d'aquests esdeveniments ecològics són múltiples:

• Acolliment l'economia local, social i solidària
• Acolliment accés per a tots els públics i la seva cohesió
• Minimitzar i classificar els residus ♻️
• Tenir en compte biodiversitat 🌱
Sensibilitzar/educar
Minimitzar l'impacte dels viatges 🚗
• Promoure energies renovables i estalvi d'aigua 💧